Shoqata e të drejtave të pacientëve, shënoi ditën e solidaritetit me pacientë me moton ” Barna të sigurta dhe kujdes shëndetësor për të gjithë”

Të premtën, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, ka organizuar aktivitet vetëdijesues me nxënës të shkollave të Prizren, me rastin e Ditës së Solidaritetit me Pacientë, e cila shënohet në mbarë botën me moton “ Medikamente të sigurta dhe kujdes shëndetësor për të gjithë”. Me aktivitete të ndryshme vetëdijesuese, përfshirë një ligjëratë para … Continue reading Shoqata e të drejtave të pacientëve, shënoi ditën e solidaritetit me pacientë me moton ” Barna të sigurta dhe kujdes shëndetësor për të gjithë”